Around us

בית הכנסת

המלון נמצא בשטח של מרכז קהילתי. ליד הביניין של המלון יש בית כנסת עתיק ויפה שנבנה בשנות  1894- 1895  בית הכנסת נעשה בסגנון המורי. יש בו מיניין קבוע בחגים, בשבתות ובימי חול.

סגור לתגובות על בית הכנסת